Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Вид діяльності

Нараховано в середньому  працівнику, грн

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

8846 9033 9528 8884 8850              

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

8799 8816 9547 12602 9167              

Промисловість

10751 11311 12593 9537 10247              

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

9481 10482 12721 10047 10975              

переробна промисловість

8220 8432 8151 6563 7196              

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

17454 19139 24085 17125 18135              

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

8554 8848 9042 8589 8565              

Будівництво

6906 7006 7485 7343 8238              

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

8454 8365 8457 7722 7399              

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

9195 8845 8557 7977 7828              

Тимчасове розміщування й організація харчування

4504 4776 2954 866 801              

Інформація та телекомунікації

7957 7665 8269 8412 8512              

Фінансова та страхова діяльність

14699 16158 15413 13902 13245              

Операції з нерухомим майном

7594 7436 6896 5350 6718              

Професійна, наукова та технічна діяльність

7413 7679 8200 7275 7241              

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7074 6971 7034 6162 6379              

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12506 12648 13021 12851 12658              

Освіта

7814 7907 7987 7987 8401              

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

6611 6586 7218 6667 6992              

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

6174 6263 6480 6080 6411              

Надання інших видів послуг

6142 6277 5308 4345 6733              
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.