Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році

Вид діяльності

Нараховано в середньому  працівнику, грн

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

8846                      

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

8799                      

Промисловість

10751                      

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

9481                      

переробна промисловість

8220                      

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

17454                      

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

8554                      

Будівництво

6906                      

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

8454                      

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

9195                      

Тимчасове розміщування й організація харчування

4504                      

Інформація та телекомунікації

7957                      

Фінансова та страхова діяльність

14699                      

Операції з нерухомим майном

7594                      

Професійна, наукова та технічна діяльність

7413                      

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7074                      

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12506                      

Освіта

7814                      

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

6611                      

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

6174                      

Надання інших видів послуг

6142                      
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.