Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Основні показники ринку праці

  Одиниця виміру 2018
січень–березень січень–червень січень–вересень січень–грудень
Економічно активне населення в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15–70 років 560,3 570,5 572,3  
  працездатного віку 536,6 548,5 550,1  
Рівень економічної активності населення у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15–70 років 60,0 61,0 61,2  
  працездатного віку 69,5 71,0 71,3  
Зайняте населення в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15–70 років 501,8 519,0 525,6  
  працездатного віку 478,1 497,0 503,4  
Рівень зайнятості населення у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15–70 років 53,7 55,5 56,2  
  працездатного віку 61,9 64,4 65,2  
Безробітне населення  (за методологією МОП) в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15–70 років 58,5 51,5 46,7  
  працездатного віку 58,5 51,5 46,7  
Рівень безробіття населення (за методологією МОП) у % до економічно активного населення відповідної вікової групи        
  у віці 15–70 років 10,4 9,0 8,2  
  працездатного віку 10,9 9,4 8,5  
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду, тис. осіб 13,8 10,6 9,4  
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (на кінець періоду) у % до населення працездатного віку 1,8 1,4 1,2  
Кількість вакансій на кінець звітного періоду, од 3231 2606 2850  
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на кінець звітного періоду, осіб 4 4 3  
Середній розмір допомоги по безробіттю в останньому місяці звітного періоду, грн 2614,7 2386,4 2405,1  
у % до відповідного періоду попереднього року 129,1 124,9 122,5  
Середньооблікова кількість штатних працівників тис. осіб 204,3 204,3 204,1  
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,2 13,3 21,0  
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню у % до середньооблікової кількості штатних працівників 6,4 13,7 21,7  
Середньомісячна заробітна плата           
  номінальна грн 6523 6905 7081  
  реальна у % до відповідного періоду попереднього року 109,7 111,3 112,0  
Примітка. Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття".