Архів : 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2019

січень–березень січень–червень січень–вересень січень–грудень
Робоча сила в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15 років і старше 576,8      
  у віці 15–70 років 566,5      
  працездатного віку

540,3

     
Рівень участі населення в робочій силі у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15 років і старше

54,4

     
  у віці 15–70 років

61,1

     
  працездатного віку

70,9

     
Зайняте населення в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15 років і старше 521,0      
  у віці 15–70 років 510,7      
  працездатного віку 484,5      
Рівень зайнятості населення у % до населення відповідної вікової групи        
  у віці 15 років і старше 49,1      
  у віці 15–70 років 55,1      
  працездатного віку 63,6      
Безробітне населення (за методологією МОП) в середньому за період, тис. осіб        
  у віці 15 років і старше 55,8      
  у віці 15–70 років 55,8      
  працездатного віку 55,8      
Рівень безробіття населення
(за методологією МОП)
у % до робочої сили відповідної вікової групи        
  у віці 15 років і старше 9,7      
  у віці 15–70 років 9,8      
  працездатного віку 10,3      
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець періоду,
тис. осіб
13,0      
Кількість вакансій на кінець періоду, од 3013      
Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на кінець періоду,
осіб
4      
Середньооблікова кількість штатних працівників тис. осіб 201,9      
Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому у % до середньооблікової кількості штатних працівників 7,2      
Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню у % до середньооблікової кількості штатних працівників 7,0      
Середньомісячна заробітна плата          
  номінальна

грн

7884      
  реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

111,7      
Примітка. Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація".