Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Середня заробітна плата штатних працівників  за видами економічної діяльності у 2018 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього 6275 6419 6875 6998 7121 7741 7518 7353 7431 7761 7700  
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 6710 6953 7116 9544 8027 8152 8119 8484 8896 8882 8604  
Промисловість 7357 7253 8682 7959 8129 8196 8597 8482 8499 9430 9513  

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6560 6069 7118 7407 8140 8983 8589 9017 9918 9346 8893  

переробна промисловість

6435 6421 6764 7002 7265 7307 7634 7610 7512 7999 7915  

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10064 9800 14084 10789 10718 10734 11475 11033 11397 13642 14184  

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5594 5350 6084 5814 5985 6326 6475 6618 6204 6967 6923  
Будівництво 4588 4809 4882 5003 5120 5183 5420 6005 6064 6099 6326  
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5956 5849 6200 6398 6522 6701 6746 7072 6938 7228 6951  
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 6868 6621 6849 7005 7190 7429 7787 8467 7778 8255 7830  
Тимчасове розміщування й організація харчування 3371 3491 3382 3494 3659 3480 3728 3969 3977 4103 4045  
Інформація та телекомунікації 5209 5887 6038 5775 6445 6240 6318 6509 6149 6323 6537  
Фінансова та страхова діяльність 10073 9660 9817 9771 10745 10990 10929 10247 11123 12192 11726  
Операції з нерухомим майном 5318 5296 5185

5443

5545

5606

5922

5796

6292

7118

6179

 
Професійна, наукова та технічна діяльність 5503 6031 6232 6220 6538 6782 7396 7195 6717 6982 7454  
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 4458 4529 5070 4877 5056 4963 5261 5416 5351 5553 5352  
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 8013 8901 9319 9529 10292 12154 12706 11910 11262 10963 11380  
Освіта 5705 6152 6094 6063 6472 8138 6434 5694 6380 6545 6335  
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4851 4780 4978

5086

5351

5690

5594

5433

5201

5340

5437

 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4938 4905 5025 5000 5385 5664 5604 5019 5201 5452 5414  
Надання інших видів послуг 4572 4877 4490

5091

4693

5011

5279

5869

4796

5159

5204

 
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.