Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Вид діяльності

Нараховано в середньому  працівнику, грн

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень

листопад

грудень

Усього

7439 7604 8609 8235                

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

7440 7799 8987 10357                

Промисловість

8861 8907 11993 9600                

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8274 9395 11169 10150                

переробна промисловість

7412 7349 7903 8164                

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12980 13281 23470 13744                

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

7090 6851 7727 7410                

Будівництво

6233 6452 7012 6933                

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6804 6855 7272 7452                

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

8204 7771 8290 8193                

Тимчасове розміщування й організація харчування

4098 4477 4480 4556                

Інформація та телекомунікації

6502 7075 6873 7184                

Фінансова та страхова діяльність

11333 13605 11369 13661                

Операції з нерухомим майном

6540 6835 7248 7232                

Професійна, наукова та технічна діяльність

6911 7203 7922 7750                

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6172 6420 6638 6392                

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

9870 10786 10897 11107                

Освіта

6653 6775 6871 6925                

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

5731 5794 6017 6000                

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5518 5577 5752 5714                

Надання інших видів послуг

5480 5435 5354 6486                
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.