Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

Усього

201943 201803 201994 202340 200684 199938            

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

20783 20585 21217 22492 23223 22970            

Промисловість

48795 48814 49024 48887 48329 48284            

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1035 1024 1048 1080 1072 1081            

переробна промисловість

32496 32516 32680 32659 32422 32426            

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12691 12683 12691 12547 12238 12191            

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2573 2591 2605 2601 2597 2586            

Будівництво

5512 5482 5351 5614 5900 5952            

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13257 13235 12937 12821 12635 12563            

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11712 11796 11626 11687 11569 11270            

Тимчасове розміщування й організація харчування

589 567 559 558 516 460            

Інформація та телекомунікації

1259 1250 1249 1224 1221 1213            

Фінансова та страхова діяльність

1975 1969 1962 1941 1945 1896            

Операції з нерухомим майном

1485 1496 1474 1458 1454 1386            

Професійна, наукова та технічна діяльність

2570 2554 2562 2565 2559 2476            

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3683 3655 3726 3674 3618 3573            

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12394 12419 12468 12427 12384 12382            

Освіта

46896 46947 46899 46260 45502 45137            

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

27737 27706 27639 27450 26562 27140            

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3027 3063 3037 3019 3001 2977            

Надання інших видів послуг

269

265

264

263

266

259

           
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.