Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

Усього

201943 201803 201994 202340 200684              

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

20783 20585 21217 22492 23223              

Промисловість

48795 48814 49024 48887 48329              

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1035 1024 1048 1080 1072              

переробна промисловість

32496 32516 32680 32659 32422              

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12691 12683 12691 12547 12238              

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2573 2591 2605 2601 2597              

Будівництво

5512 5482 5351 5614 5900              

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13257 13235 12937 12821 12635              

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11712 11796 11626 11687 11569              

Тимчасове розміщування й організація харчування

589 567 559 558 516              

Інформація та телекомунікації

1259 1250 1249 1224 1221              

Фінансова та страхова діяльність

1975 1969 1962 1941 1945              

Операції з нерухомим майном

1485 1496 1474 1458 1454              

Професійна, наукова та технічна діяльність

2570 2554 2562 2565 2559              

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3683 3655 3726 3674 3618              

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12394 12419 12468 12427 12384              

Освіта

46896 46947 46899 46260 45502              

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

27737 27706 27639 27450 26562              

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3027 3063 3037 3019 3001              

Надання інших видів послуг

269

265

264

263

266

             
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.