Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

Усього

201943 201803 201994                  

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

20783 20585 21217                  

Промисловість

48795 48814 49024                  

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1035 1024 1048                  

переробна промисловість

32496 32516 32680                  

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12691 12683 12691                  

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2573 2591 2605                  

Будівництво

5512 5482 5351                  

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

13257 13235 12937                  

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

11712 11796 11626                  

Тимчасове розміщування й організація харчування

589 567 559                  

Інформація та телекомунікації

1259 1250 1249                  

Фінансова та страхова діяльність

1975 1969 1962                  

Операції з нерухомим майном

1485 1496 1474                  

Професійна, наукова та технічна діяльність

2570 2554 2562                  

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

3683 3655 3726                  

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

12394 12419 12468                  

Освіта

46896 46947 46899                  

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

27737 27706 27639                  

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

3027 3063 3037                  

Надання інших видів послуг

269

265

264

                 
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.