Архів : 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Надходження молока на переробні підприємства
у 2023 році
1

 

Обсяг надходжень

Середня ціна купівлі

т

у % до
2022р.

грн за т

у % до
2022р.

Загальне надходження

120205 98,6 х х

у тому числі куплено

120205 98,6 10189,8 113,2
______________
1 Дані можуть бути уточнені.