Архів : 2017 2018 2019 2020

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2021 році1

 

Код за
КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної кількості
найманих працівників

осіб

у відсотках до загальної кількості
найманих працівників

Усього   158475 123331 100,0 35144 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 23617 22961 18,6 656 1,9
Промисловість B+C+D+E 46470 41285 33,5 5185 14,8
Будівництво F 9083 8258 6,7 825 2,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 30808 11657 9,4 19151 54,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 8211 5552 4,5 2659 7,6
Тимчасове розміщування й організація харчування I 3766 700 0,6 3066 8,7
Інформація та телекомунікації J 1240 979 0,8 261 0,7
Фінансова та страхова діяльність K 129 114 0,1 15 0,0
Операції з нерухомим майном L 3190 2838 2,3 352 1,0
Професійна, наукова та технічна діяльність M 2014 1377 1,1 637 1,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 4405 4087 3,3 318 0,9
Освіта P 371 201 0,2 170 0,5
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 24064 22950 18,6 1114 3,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 327 105 0,1 222 0,6
Надання інших видів послуг S 780 267 0,2 513 1,5
_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.