Архів : 2017

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної кількості
найманих працівників

осіб

у відсотках до загальної кількості
найманих працівників

Усього   148206 110191 100,0 38015 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 24620 23882 21,7 738 1,9
Промисловість B+C+D+E 50812 44275 40,2 6537 17,2
Будівництво F 7868 6948 6,3 920 2,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 33873 13654 12,4 20219 53,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 8470 6006 5,4 2464 6,5
Тимчасове розміщування й організація харчування I 4432 770 0,7 3662 9,6
Інформація та телекомунікації J 1150 901 0,8 249 0,7
Фінансова та страхова діяльність K 185 165 0,1 20 0,1
Операції з нерухомим майном L 3571 3038 2,8 533 1,4
Професійна, наукова та технічна діяльність M 2403 1860 1,7 543 1,4
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 3966 3665 3,3 301 0,8
Освіта P 316 163 0,1 153 0,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 5192 4590 4,2 602 1,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 331 92 0,1 239 0,6
Надання інших видів послуг S 1017 182 0,2 835 2,2
_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.