Архів : 2017 2018

Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2019 році1

 

Код за КВЕД- 2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної кількості
найманих працівників

осіб

у відсотках до загальної кількості
найманих працівників

Усього   160163 123035 100,0 37128 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 23953 23268 18,9 685 1,9
Промисловість B+C+D+E 49311 43219 35,1 6092 16,4
Будівництво F 8097 7128 5,8 969 2,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 33305 13583 11,0 19722 53,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 9189 6678 5,4 2511 6,8
Тимчасове розміщування й організація харчування I 4433 816 0,7 3617 9,7
Інформація та телекомунікації J 1084 826 0,7 258 0,7
Фінансова та страхова діяльність K 216 193 0,2 23 0,1
Операції з нерухомим майном L 3419 2892 2,3 527 1,4
Професійна, наукова та технічна діяльність M 2408 1881 1,5 527 1,4
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 3742 3405 2,8 337 0,9
Освіта P 363 214 0,2 149 0,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 19360 18607 15,1 753 2,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 309 90 0,1 219 0,6
Надання інших видів послуг S 974 235 0,2 739 2,0
_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.