Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Середньомісячна   заробітна плата за видами економічної діяльності у 2020 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 8846 8940 9136 9073 9029 9192 9302          
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 8799 8808 9062 9965 9801 9784 9850          
Промисловість 10751 11037 11554 11047 10889 10937 11092          

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

9481 9985 10891 10675 10737 11079 11303          

переробна промисловість

8220 8329 8270 7840 7713 7809 7942          

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

17454 18302 20240 19464 19203 19130 19359          

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

8554 8701 8815 8758 8720 8780 8907          
Будівництво 6909 6956 7137 7188 7400 7628 7827          
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 8454 8409 8425 8253 8091 8053 8100          
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 9195 9019 8866 8645 8485 8460 8493          
Тимчасове розміщування й організація харчування 4504 4639 4092 3354 2886 2670 2639          
Інформація та телекомунікації 7957 7811 7960 8071 8165 8302 8385          
Фінансова та страхова діяльність 14699 15427 15423 15016 14644 14628 14618          
Операції з нерухомим майном 7594 7515 7309 6820 6800 6940 7072          
Професійна, наукова та технічна діяльність 7413 7539 7750 7636 7559 7701 7891          
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 7074 7022 7026 6810 6724 6753 6820          
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 12506 12578 12726 12758 12738 12995 13383          
Освіта 7814 7861 7903 7923 8017 8435 8471          
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 6611 6598 6803 6770 6813 7004 7088          
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 6174 6218 6305 6250 6281 6439 6562          
Надання інших видів послуг 6142 6209 5913 5538 5787 5938 6004          
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.