Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Середньомісячна   заробітна плата за видами економічної діяльності у 2019 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 7439 7521 7884 7972                
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 7440 7619 8083 8684                
Промисловість 8861 8884 9924 9843                

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8274 8831 9620 9756                

переробна промисловість

7412 7380 7555 7708                

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12980 13131 16578 15875                

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

7090 6970 7224 7271                
Будівництво 6233 6342 6561 6656                
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 6804 6830 6975 7092                
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 8204 7987 8087 8114                
Тимчасове розміщування й організація харчування 4098 4284 4348 4399                
Інформація та телекомунікації 6502 6788 6816 6906                
Фінансова та страхова діяльність 11333 12467 12102 12488                
Операції з нерухомим майном 6540 6688 6873 6962                
Професійна, наукова та технічна діяльність 6911 7057 7345 7447                
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 6172 6296 6411 6406                
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 9870 10329 10519 10666                
Освіта 6653 6714 6766 6806                
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 5731 5763 5847 5885                
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 5518 5548 5616 5640                
Надання інших видів послуг 5480 5458 5423 5687                
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.