Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2019 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 7439 7521 7884                  
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 7440 7619 8083                  
Промисловість 8861 8884 9924                  

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8274 8831 9620                  

переробна промисловість

7412 7380 7555                  

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12980 13131 16578                  

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

7090 6970 7224                  
Будівництво 6233 6342 6561                  
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 6804 6830 6975                  
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 8204 7987 8087                  
Тимчасове розміщування й організація харчування 4098 4284 4348                  
Інформація та телекомунікації 6502 6788 6816                  
Фінансова та страхова діяльність 11333 12467 12102                  
Операції з нерухомим майном 6540 6688 6873                  
Професійна, наукова та технічна діяльність 6911 7057 7345                  
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 6172 6296 6411                  
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 9870 10329 10519                  
Освіта 6653 6714 6766                  
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 5731 5763 5847                  
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 5518 5548 5616                  
Надання інших видів послуг 5480 5458 5423                  
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.