Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2020 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 8846 8940                    
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 8799 8808                    
Промисловість 10751 11037                    

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

9481 9985                    

переробна промисловість

8220 8329                    

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

17454 18302                    

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

8554 8701                    
Будівництво 6909 6956                    
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 8454 8409                    
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 9195 9019                    
Тимчасове розміщування й організація харчування 4504 4639                    
Інформація та телекомунікації 7957 7811                    
Фінансова та страхова діяльність 14699 15427                    
Операції з нерухомим майном 7594 7515                    
Професійна, наукова та технічна діяльність 7413 7539                    
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 7074 7022                    
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 12506 12578                    
Освіта 7814 7861                    
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 6611 6598                    
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 6174 6218                    
Надання інших видів послуг 6142 6209                    
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.