Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Середньомісячна   заробітна плата за видами економічної діяльності у 2020 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 8846                      
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 8799                      
Промисловість 10751                      

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

9481                      

переробна промисловість

8220                      

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

17454                      

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

8554                      
Будівництво 6909                      
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 8454                      
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 9195                      
Тимчасове розміщування й організація харчування 4504                      
Інформація та телекомунікації 7957                      
Фінансова та страхова діяльність 14699                      
Операції з нерухомим майном 7594                      
Професійна, наукова та технічна діяльність 7413                      
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 7074                      
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 12506                      
Освіта 7814                      
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 6611                      
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 6174                      
Надання інших видів послуг 6142                      
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.