Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2018 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 6275 6347 6523 6643 6738 6905 6992 7037 7081 7149 7199 7346
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 6710 6831 6926 7631 7717 7796 7846 7933 8048 8138 8181 8293
Промисловість 7357

7306

7763

7811

7874

7927

8021

8078

8125

8256

8371

8595

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

6560

6314

6576

6785

7064

7395

7571

7755

7977

8104

8171

8154

переробна промисловість

6435

6428

6539

6653

6773

6861

6971

7050

7102

7193

7259

7313

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

10064

9932

11313

11183

11092

11034

11096

11088

11122

11370

11626

12328

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

5594

5471

5676

5711

5766

5860

5949

6033

6052

6144

6215

6309

Будівництво 4588

4700

4761

4822

4883

4933

5002

5129

5234

5322

5412

5475

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5956

5903

6003

6101

6183

6268

6336

6427

6482

6556

6593

6704

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 6868

6745

6780

6836

6907

6994

7107

7277

7333

7424

7460

7503

Тимчасове розміщування й організація харчування 3371

3434

3417

3436

3479

3479

3511

3565

3611

3664

3700

3762

Інформація та телекомунікації 5209

5551

5713

5728

5868

5928

5983

6046

6057

6082

6122

6284

Фінансова та страхова діяльність 10073

9867

9850

9831

10011

10170

10276

10272

10363

10539

10642

10854

Операції з нерухомим майном 5318

5307

5265

5310

5358

5400

5477

5517

5610

5778

5816

5891

Професійна, наукова та технічна діяльність 5503

5766

5920

5995

6103

6215

6380

6479

6505

6552

6634

6833

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 4458

4493

4681

4729

4793

4821

4880

4943

4989

5042

5068

5138

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 8013

8461

8755

8952

9224

9717

10145

10365

10464

10514

10593

10903

Освіта 5705

5929

5984

6004

6095

6429

6429

6340

6344

6364

6362

6443

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 4851

4816

4870

4924

5009

5121

5188

5218

5216

5229

5248

5403

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 4938

4921

4956

4967

5050

5151

5215

5190

5192

5217

5235

5339

Надання інших видів послуг 4572

4724

4646 4758 4745 4789 4859 4983 4963 4982 5002 5097
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.