Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за період з початку 2021 року

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 10725 10835                    
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 9970 10132                    
Промисловість 11602 12180                    

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

10741 10585                    

переробна промисловість

8620 8960                    

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

20218 21806                    

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

10411 9947                    
Будівництво 11556 11670                    
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 9370 9416                    
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 9248 9080                    
Тимчасове розміщування й організація харчування 2174 3004                    
Інформація та телекомунікації 10002 9933                    
Фінансова та страхова діяльність 22771 19144                    
Операції з нерухомим майном 8736 9017                    
Професійна, наукова та технічна діяльність 8356 8622                    
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 7455 7714                    
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 13833 13528                    
Освіта 10116 10211                    
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 10492 10374                    
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 7891 8026                    
Надання інших видів послуг 8220 8653                    
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.