Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2019 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 7439 7521                    
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 7440 7619                    
Промисловість 8861 8884                    

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8274 8831                    

переробна промисловість

7412 7380                    

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12980 13131                    

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

7090 6970                    
Будівництво 6233 6342                    
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 6804 6830                    
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 8204 7987                    
Тимчасове розміщування й організація харчування 4098 4284                    
Інформація та телекомунікації 6502 6788                    
Фінансова та страхова діяльність 11333 12467                    
Операції з нерухомим майном 6540 6688                    
Професійна, наукова та технічна діяльність 6911 7057                    
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 6172 6296                    
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 9870 10329                    
Освіта 6653 6714                    
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 5731 5763                    
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 5518 5548                    
Надання інших видів послуг 5480 5458                    
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.