Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2019 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 7439                      
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 7440                      
Промисловість 8861                      

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

8274                      

переробна промисловість

7412                      

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12980                      

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

7090                      
Будівництво 6233                      
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 6804                      
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 8204                      
Тимчасове розміщування й організація харчування 4098                      
Інформація та телекомунікації 6502                      
Фінансова та страхова діяльність 11333                      
Операції з нерухомим майном 6540                      
Професійна, наукова та технічна діяльність 6911                      
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 6172                      
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 9870                      
Освіта 6653                      
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 5731                      
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 5518                      
Надання інших видів послуг 5480                      
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.