Архів : 2018 2019 2020 2021 2022

Виробництво сільськогосподарських культур
за категоріями господарств у 2023 році1

 

Зібрана площа

Обсяг виробництва (валовий збір)

Урожайність,
з 1 га зібраної площі

га

у % до
2022р.

ц

у % до
2022р.

ц

у % до
2022р.

 

Господарства усіх категорій

Культури зернові та зернобобові2 515045,7 92,9 36998182,8 105,2 71,8 113,2

у тому числі

           

пшениця

223756,6 97,4 14386463,3 111,1 64,3 114,0

ячмінь

71535,7 104,4 3657312,9 118,3 51,1 113,3

кукурудза на зерно

191754,0 83,9 18341167,8 98,8 95,6 117,7
Буряк цукровий фабричний 30603,6 144,6 17735262,8 137,7 579,5 95,2
Соняшник2 174352,0 87,3 5992930,3 103,9 34,4 119,0
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 98799,9 115,8 3611506,4 123,3 36,6 106,7
Соя 210564,6 118,7 5563590,9 125,1 26,4 105,2
Картопля 61336,0 99,9 11817055,1 100,2 192,7 100,3
Культури овочеві відкритого ґрунту 10976,7 101,3 2314354,6 102,9 210,8 101,6
Культури плодові та ягідні

12056,73

90,2 2114082,7 103,4

175,34

104,6

 

Підприємства

Культури зернові та зернобобові2 412428,8 91,5 32203732,7 105,8 78,1 115,5

у тому числі

           

пшениця

189588,5 97,8 12644429,4 111,8 66,7 114,4

ячмінь

38578,4 108,2 2272138,0 125,4 58,9 115,9

кукурудза на зерно

167873,6 81,9 16949126,6 99,7 101,0 121,8
Буряк цукровий фабричний 29827,5 146,4 17441954,2 138,5 584,8 94,6
Соняшник2 173386,8 87,2 5970796,1 103,9 34,4 119,0
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 98092,5 115,9 3590839,1 123,5 36,6 106,4
Соя 197600,8 120,1 5287094,8 126,3 26,8 105,1
Картопля 201,1 70,1 44034,7 64,9 219,0 92,5
Культури овочеві відкритого ґрунту к к к к к к
Культури плодові та ягідні

1553,33

72,1 288627,3 124,1

185,84

135,9

 

Господарства населення

Культури зернові та зернобобові2 102616,9 99,1 4794450,1 101,7 46,7 102,6

у тому числі

           

пшениця

34168,1 95,6 1742033,9 106,4 51,0 111,4

ячмінь

32957,3 100,3 1385174,9 108,3 42,0 108,0

кукурудза на зерно

23880,4 101,8 1392041,2 89,3 58,3 87,8
Буряк цукровий фабричний 776,1 99,3 293308,6 102,5 377,9 103,2
Соняшник2 965,2 106,3 22134,2 131,1 22,9 123,1
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 707,4 99,5 20667,3 100,1 29,2 100,7
Соя 12963,8 100,4 276496,1 106,5 21,3 106,0
Картопля 61134,9 100,1 11773020,4 100,4 192,6 100,4
Культури овочеві відкритого ґрунту к к к к к к
Культури плодові та ягідні

10503,43

93,6 1825455,4 100,7

173,84

100,7

____________
1Інформація наведена з урахуванням оцінки, здійсненої згідно з пунктом 3 розділу VІ та розділу Х Методологічних положень державного статистичного спостереження "Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур" (наказ Держстату від 01.06.2023 № 204) та розділу ІV Методики розрахунку показників державного статистичного спостереження "Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур"  (наказ Держстату від 30.11.2021 № 296, зі змінами). Дані можуть бути уточнені.
2 У масі після доробки.
3 Загальна площа насаджень.
4 Із площі насаджень у плодоносному віці.
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про офіційну статистику" щодо забезпечення гарантій органів державної статистики щодо   статистичної конфіденційності.