Архів : 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020

Витрати на оплату праці на підприємствах  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році1

 

Код за КВЕД - 2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
тис.грн у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
Усього   15448508,8 2254660,1 14,6 10276992,2 66,5 2916856,5 18,9 845138,2 5,5

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 3312656,7 857051,0 25,9 1898482,3 57,3 557123,4 16,8 137650,1 4,2

Промисловість

B+C+D+E 5483883,1 1112387,1 20,3 3701643,4 67,5 669852,6 12,2 150735,6 2,7

Будівництво

F 976974,2 к к к к 342636,7 35,1 71089,8 7,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 1079719,0 к к к к 516325,0 47,8 198764,1 18,4

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 622052,7 455471,7 73,2 166581,0 26,8 47748,9 7,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 35356,6 к к к к 15549,9 44,0

Інформація та телекомунікації

J 87520,4 к к к к 33242,0 38,0

Фінансова та страхова діяльність

K 12041,3 12041,3 100,0 7534,3 62,6

Операції з нерухомим майном

L 258168,4 86921,0 33,7 171247,4 66,3 71758,4 27,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 128941,2 к к к к 53405,4 41,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 405001,6 264675,1 65,4 140326,5 34,6 27983,1 6,9

Освіта

P 12195,8 12195,8 100,0 6142,6 50,4

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 2998960,7 2915838,6 97,2 83122,1 2,8 14260,9 0,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 12286,3 12286,3 100,0 3340,9 27,2

Надання інших видів послуг

S 22750,8 к к к к 5932,2 26,1
__________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) -дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).