Архів : 2014 2015 2016 2017 2018

Витрати на оплату праці на підприємствах  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД - 2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
тис.грн у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
Усього   10931668,3 1350937,9 12,4 7131659,1 65,2 2449071,3 22,4 711457,7 6,5

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 2394606,4 605377,6 25,3 1341090,7 56,0 448138,1 18,7 119023,6 5,0

Промисловість

B+C+D+E 4391243,4 745560,3 17,0 3161814,7 72,0 483868,4 11,0 79022,1 1,8

Будівництво

F 598173,4 286961,2 48,0 311212,2 52,0 75117,2 12,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 1088610,6 619195,8 56,9 469415,0 43,1 191877,2 17,6

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 562675,3 410574,6 73,0 152100,7 27,0 37957,5 6,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 43067,5 к к к к 17920,4 41,6

Інформація та телекомунікації

J 61771,8 61771,8 100,0 27122,8 43,9

Фінансова та страхова діяльність

K 15237,2 15237,2 100,0 7160,9 47,0

Операції з нерухомим майном

L 215406,0 43803,3 20,3 171602,7 79,7 66167,0 30,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 169468,6 к к к к 39811,2 23,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 248472,3 150768,5 60,7 97703,8 39,3 24855,3 10,0

Освіта

P 12033,7 12033,7 100,0 5853,1 48,6

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 1106449,9 1037037,9 93,7 69412,0 6,3 13367,1 1,2

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 7436,9 7436,9 100,0 2880,6 38,7

Надання інших видів послуг

S 17015,3 к к к к 3321,7 19,5
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.
Символ (к) -дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.