Архів : 2014 2015 2016 2017

Витрати на оплату праці на підприємствах  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за      КВЕД-  2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
тис.грн у % до загальних витрат на оплату праці
відповідного виду
діяльності
Усього   8657265,6 941828,9 10,9 5635369,5 65,1 2080067,2 24,0 664223,5 7,7

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 2156814,8 к к 1425997,9 66,1 к к 111040,4 5,1

Промисловість

B+C+D+E 3814373,5 к к 2763919,6 72,5 к к 91361,1 2,4

Будівництво

F 445785,0 213270,8 47,8 232514,2 52,2 59103,9 13,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 937701,6 529117,9 56,4 408583,7 43,6 180589,3 19,3

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 401785,5 294342,5 73,3 107443,0 26,7 32233,9 8,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 34536,9 к к к к 14171,3 41,0

Інформація та телекомунікації

J 58087,6 58087,6 100,0 22055,2 38,0

Фінансова та страхова діяльність

K 12428,0 12428,0 100,0 6218,7 50,0

Операції з нерухомим майном

L 175154,4 32274,1 18,4 142880,3 81,6 65005,7 37,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 153081,7 к к к к 44403,7 29,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 225705,7 147533,6 65,4 78172,1 34,6 15785,6 7,0

Освіта

P 8051,4 8051,4 100,0 2846,7 35,4

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 219398,9 169577,1 77,3 49821,8 22,7 13936,6 6,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 5439,7 5439,7 100,0 2285,6 42,0

Надання інших видів послуг

S 8920,9 8920,9 100,0 3185,8 35,7
__________________
Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ.
Символ (к) -дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.