Архів : 2017 2018

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2019 році1

 

Код за КВЕД - 2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної кількості
найманих працівників

осіб

у відсотках до загальної кількості
найманих працівників

Усього   219499 126833 100,0 92666 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 25933 24405 19,2 1528 1,6
Промисловість B+C+D+E 52936 43661 34,4 9275 10,0
Будівництво F 9322 7480 5,9 1842 2,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 66256 14271 11,2 51985 56,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 12319 6816 5,4 5503 6,0
Тимчасове розміщування й організація харчування I 6334 841 0,7 5493 5,9
Інформація та телекомунікації J 4089 897 0,7 3192 3,4
Фінансова та страхова діяльність K 479 227 0,2 252 0,3
Операції з нерухомим майном L 5440 3489 2,7 1951 2,1
Професійна, наукова та технічна діяльність M 4724 1995 1,6 2729 2,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 4682 3519 2,8 1163 1,3
Освіта P 767 228 0,2 539 0,6
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 20356 18642 14,7 1714 1,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 601 95 0,1 506 0,5
Надання інших видів послуг S 5261 267 0,2 4994 5,4
_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.