Архів : 2017

Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках до загальної
кількості зайнятих працівників

осіб

у відсотках до загальної
кількості зайнятих працівників

Усього   204810 112974 100,0 91836 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 26726 25158 22,3 1568 1,7
Промисловість B+C+D+E 54140 44569 39,4 9571 10,4
Будівництво F 8827 7088 6,3 1739 1,9
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 66543 14022 12,4 52521 57,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 11388 6083 5,4 5305 5,8
Тимчасове розміщування й організація харчування I 6131 808 0,7 5323 5,8
Інформація та телекомунікації J 3676 941 0,8 2735 3,0
Фінансова та страхова діяльність K 425 177 0,2 248 0,3
Операції з нерухомим майном L 5135 3248 2,9 1887 2,0
Професійна, наукова та технічна діяльність M 4635 1982 1,7 2653 2,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 4847 3771 3,3 1076 1,2
Освіта P 655 173 0,2 482 0,5
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 6008 4620 4,1 1388 1,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 633 113 0,1 520 0,6
Надання інших видів послуг S 5041 221 0,2 4820 5,2
_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.