Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році1

 

Код за
КВЕД - 2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього   126280 12342 9,8 74350 58,9 39588 31,3 16220 12,8

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 24184 5458 22,6 11404 47,2 7322 30,3 3668 15,2

Промисловість

B+C+D+E 41636 5337 12,8 27406 65,8 8893 21,4 2463 5,9

Будівництво

F 8486 к к к к 4449 52,4 1573 18,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 12127 к к к к 7490 61,8 3470 28,6

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 5638 3318 58,9 2320 41,1 817 14,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 739 к к к к 330 44,7

Інформація та телекомунікації

J 1034 к к к к 460 44,5

Фінансова та страхова діяльність

K 126 126 100,0 104 82,5

Операції з нерухомим майном

L 3066 644 21,0 2422 79,0 1410 46,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 1483 к к к к 789 53,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 4168 2420 58,1 1748 41,9 484 11,6

Освіта

P 214 214 100,0 121 56,5

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 22977 21600 94,0 1377 6,0 328 1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 112 112 100,0 50 44,6

Надання інших видів послуг

S 290 к к к к 153 52,8
__________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).