Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за Квед - 2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього   112974 9181 8,1 64636 57,2 39157 34,7 15689 13,9

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 25158 к к 14138 56,2 к к 3500 13,9

Промисловість

B+C+D+E 44569 к к 30833 69,2 к к 2032 4,6

Будівництво

F 7088 2831 39,9 4257 60,1 1419 20,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 14022 6170 44,0 7852 56,0 3660 26,1

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 6083 3999 65,7 2084 34,3 684 11,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 808 к к к к 347 42,9

Інформація та телекомунікації

J 941 941 100,0 437 46,4

Фінансова та страхова діяльність

K 177 177 100,0 120 67,8

Операції з нерухомим майном

L 3248 428 13,2 2820 86,8 1585 48,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 1982 к к к к 912 46,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 3771 2238 59,3 1533 40,7 419 11,1

Освіта

P 173 173 100,0 67 38,7

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 4620 3485 75,4 1135 24,6 317 6,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 113 113 100,0 66 58,4

Надання інших видів послуг

S 221 221 100,0 124 56,1
_________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.