Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код Квед - 2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості зайнятих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього   126833 11249 8,9 75476 59,5 40108 31,6 16032 12,6

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 24405 5470 22,4 11679 47,9 7256 29,7 3349 13,7

Промисловість

B+C+D+E 43661 5779 13,2 30238 69,3 7644 17,5 1731 4,0

Будівництво

F 7480 3000 40,1 4480 59,9 1530 20,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 14271 5959 41,8 8312 58,2 3980 27,9

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 6816 4342 63,7 2474 36,3 795 11,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 841 к к к к 359 42,7

Інформація та телекомунікації

J 897 897 100,0 444 49,5

Фінансова та страхова діяльність

K 227 227 100,0 172 75,8

Операції з нерухомим майном

L 3489 487 14,0 3002 86,0 1772 50,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 1995 к к к к 763 38,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 3519 1939 55,1 1580 44,9 505 14,4

Освіта

P 228 228 100,0 113 49,6

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 18642 17099 91,7 1543 8,3 348 1,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 95 95 100,0 56 58,9

Надання інших видів послуг

S 267 к к к к 115 43,1
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.