Архів : 2017 2018 2019 2020

Кількість діючих суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2021 році

  Код за КВЕД-2010 Усього,
од

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках
до загальної кількості діючих підприємств

одиниць

у відсотках
до загальної кількості діючих фізичних осіб-підприємців

Усього   61907 7698 100,0 54209 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 2466 1693 22,0 773 1,4
Промисловість B+C+D+E 3985 1266 16,4 2719 5,0
Будівництво F 1544 762 9,9 782 1,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 31635 1619 21,0 30016 55,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 3182 344 4,5 2838 5,2
Тимчасове розміщування й організація харчування I 2059 132 1,7 1927 3,6
Інформація та телекомунікації J 4482 195 2,5 4287 7,9
Фінансова та страхова діяльність K 278 40 0,5 238 0,4
Операції з нерухомим майном L 2092 707 9,2 1385 2,6
Професійна, наукова та технічна діяльність M 2754 352 4,6 2402 4,4
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 1118 269 3,5 849 1,6
Освіта P 454 38 0,5 416 0,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 1300 201 2,6 1099 2,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 336 20 0,3 316 0,6
Надання інших видів послуг S 4222 60 0,8 4162 7,7
__________________
Примітка. Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.