Архів : 2017 2018

Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році1

 

Код за КВЕД - 2010

Усього,
од

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках
до загальної кількості підприємств

одиниць

у відсотках
до загальної кількості підприємств

Усього   63402 7864 100,0 55538 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 2564 1721 21,9 843 1,5
Промисловість B+C+D+E 4343 1160 14,8 3183 5,7
Будівництво F 1632 759 9,7 873 1,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 33974 1711 21,8 32263 58,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 3318 326 4,1 2992 5,4
Тимчасове розміщування й організація харчування I 2003 127 1,6 1876 3,4
Інформація та телекомунікації J 3121 187 2,4 2934 5,3
Фінансова та страхова діяльність K 271 42 0,5 229 0,4
Операції з нерухомим майном L 2260 836 10,6 1424 2,6
Професійна, наукова та технічна діяльність M 2588 386 4,9 2202 4,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 1110 284 3,6 826 1,5
Освіта P 432 42 0,5 390 0,7
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 1156 195 2,5 961 1,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 310 23 0,3 287 0,5
Надання інших видів послуг S 4320 65 0,8 4255 7,6
_____________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.