Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Кількість діючих підприємств  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році1

 

Код за
КВЕД-2010

Усього,
од

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

од

у % до загальної
кількості діючих підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості діючих підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості діючих підприємств
відповідного виду
діяльності
од у % до загальної
кількості діючих підприємств
відповідного виду
діяльності
Усього   7698 13 0,2 433 5,6 7252 94,2 6198 80,5

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 1693 5 0,3 87 5,1 1601 94,6 1441 85,1

Промисловість

B+C+D+E 1266 6 0,5 140 11,1 1120 88,5 853 67,4

Будівництво

F 762 1 0,1 23 3,0 738 96,8 608 79,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 1619 1 0,1 48 3,0 1570 96,9 1366 84,4

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 344 18 5,2 326 94,8 260 75,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 132 2 1,5 130 98,5 113 85,6

Інформація та телекомунікації

J 195 2 1,0 193 99,0 170 87,2

Фінансова та страхова діяльність

K 40 40 100,0 39 1,0

Операції з нерухомим майном

L 707 8 1,1 699 98,9 648 91,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 352 1 0,3 351 99,7 319 90,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 269 25 9,3 244 90,7 195 72,5

Освіта

P 38 38 100,0 34 89,5

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 201 78 38,8 123 61,2 79 39,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 20 20 100,0 18 90,0

Надання інших видів послуг

S 60 1 1,7 59 98,3 55 91,7
__________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.