Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Кількість підприємств  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД - 2010

Усього,
од

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
од у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
Усього   7864 10 0,1 436 5,6 7418 94,3 6308 80,2

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 1721 4 0,2 92 5,4 1625 94,4 1474 85,6

Промисловість

B+C+D+E 1160 6 0,5 153 13,2 1001 86,3 723 62,3

Будівництво

F 759 26 3,4 733 96,6 593 78,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 1711 43 2,5 1668 97,5 1450 84,7

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 326 25 7,7 301 92,3 234 71,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 127 1 0,8 126 99,2 107 84,3

Інформація та телекомунікації

J 187 187 100,0 164 87,7

Фінансова та страхова діяльність

K 42 42 100,0 39 92,9

Операції з нерухомим майном

L 836 6 0,7 830 99,3 766 91,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 386 3 0,8 383 99,2 346 89,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 284 20 7,0 264 93,0 213 75,0

Освіта

P 42 42 100,0 36 85,7

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 195 66 33,8 129 66,2 83 42,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 23 23 100,0 21 91,3

Надання інших видів послуг

S 65 1 1,5 64 98,5 59 90,8
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.