Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Кількість підприємств  за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
од

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності

од

у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
од у % до загальної
кількості підприємств
відповідного виду
діяльності
Усього   7431 7 0,1 385 5,2 7039 94,7 5960 80,2

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 1694 2 0,1 90 5,3 1602 94,6 1446 85,4

Промисловість

B+C+D+E 1073 5 0,5 148 13,8 920 85,7 652 60,8

Будівництво

F 679 25 3,7 654 96,3 523 77,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 1644 48 2,9 1596 97,1 1382 84,1

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 310 22 7,1 288 92,9 226 72,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 124 1 0,8 123 99,2 104 83,9

Інформація та телекомунікації

J 167   167 100,0 143 85,6

Фінансова та страхова діяльність

K 43 43 100,0 40 93,0

Операції з нерухомим майном

L 789 5 0,6 784 99,4 723 91,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 374 2 0,5 372 99,5 336 89,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 279 24 8,6 255 91,4 201 72,0

Освіта

P 33 33 100,0 28 84,8

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 139 20 14,4 119 85,6 81 58,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 24 24 100,0 21 87,5

Надання інших видів послуг

S 59 59 100,0 54 91,5
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.