Архів : 2017 2018

Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронних заходів у 2019 році

(у фактичних цінах, тис.грн)
 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні витрати

усього

з них витрати на капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати 389811,2 70875,9 17164,0 318935,3

у тому числі на

       

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

41684,7 9308,8 8174,9 32375,9

очищення зворотних вод

213591,8 43493,4 8989,1 170098,4

поводження з відходами

117774,7 16709,4 101065,3

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

1398,0 68,4 1329,6

зниження шумового і вібраційного впливу

0,8 0,8

збереження біорізноманіття і середовища існування

9106,9 889,7 8217,2

радіаційну безпеку

187,8 187,8

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

332,2 325,9 6,3

інші напрями природоохоронної діяльності

5734,3 80,3 5654,0