Архів : 2017

Витрати на охорону навколишнього природного середовища
за видами природоохоронних заходів у 2018 році

(у фактичних цінах, тис. грн)
 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні витрати

усього

з них витрати на капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати 335603,6 79353,8 8785,4 256249,8

у тому числі на

       

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

27346,8 5211,7 3578,8 22135,1

очищення зворотних вод

182809,9 41087,5 5206,6 141722,4

поводження з відходами

81687,4 2813,2 78874,2

захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод

2465,7 2465,7

зниження шумового і вібраційного впливу

0,8 0,8

збереження біорізноманіття і середовища існування

9367,5 2372,6 6994,9

радіаційну безпеку

6,3 6,3

науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування

564,4 263,9 300,5

інші напрями природоохоронної діяльності

31354,8 27604,9 3749,9