Архів : 2017 2018 2019

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у березні 2020 року

Вид діяльності

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на березень, осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у березні нарахована у межах, %

до 4723,00 грн

від   4723,01 до 6000,00 грн

від   6000,01 до 6500,00 грн від   6500,01 до 7000,00 грн від   7000,01 до 8000,00 грн від   8000,01 до 10000,00 грн від   10000,01 до 12000,00 грн від   12000,01 до 15000,00 грн від   15000,01 до 20000,00 грн від   20000,01 до 25000,00 грн

понад   25000,00 грн

Усього 190340 9,9 25,8 6,9 6,5 8,7 11,3 9,3 8,7 6,1 2,6 4,2
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 19247 8,2 28,8 7,8 6,4 7,4 9,0 8,2 9,0 7,1 4,0 4,1
Промисловість 45059 10,9 18,1 4,2 5,8 8,3 11,9 9,8 9,1 7,4 3,4 11,1

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1107 1,7 14,0 5,0 3,8 6,7 13,9 12,4 13,4 15,1 7,0 7,0

переробна промисловість

29389 16,1 25,2 5,3 6,6 8,7 11,8 8,7 7,5 5,5 2,5 2,1

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12281 0,7 2,4 1,2 4,0 6,2 10,3 11,0 11,8 12,0 5,4 35,0

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2282 3,9 12,7 5,1 7,4 15,6 21,8 15,2 12,2 3,9 1,4 0,8
Будівництво 5309 12,2 39,0 9,2 4,3 7,7 7,4 4,6 6,6 6,4 2,0 0,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 11854 13,1 34,3 6,1 4,4 5,7 10,0 6,5 7,5 5,7 3,6 3,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 9969 12,0 19,1 4,8 6,2 9,6 15,1 12,6 10,5 5,7 2,2 2,2
Тимчасове розміщування й організація харчування 555 80,5 15,0 1,4 2,3 0,2 0,2 0,2 0,2
Інформація та телекомунікації 1079 7,4 31,7 6,7 9,0 11,4 13,5 6,5 6,5 4,5 1,4 1,4
Фінансова та страхова діяльність 1819 1,4 7,3 1,2 0,6 2,8 6,3 12,2 20,8 24,8 14,3 8,3
Операції з нерухомим майном 1473 17,7 34,6 8,3 5,4 8,9 7,4 6,4 5,4 3,6 0,7 1,6
Професійна, наукова та технічна діяльність 2031 14,2 21,1 7,0 3,7 13,4 16,9 10,5 6,3 4,1 1,1 1,7
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 3711 13,0 41,9 6,3 4,8 8,9 9,3 6,3 4,9 2,7 0,9 1,0
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 12953 3,6 11,4 4,1 4,6 7,8 15,0 15,0 16,2 9,9 5,4 7,0
Освіта 45428 6,5 28,6 8,1 7,8 9,9 13,1 11,2 9,2 4,4 0,8 0,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 26467 12,2 32,6 11,6 9,1 9,7 7,4 5,1 4,8 4,6 2,0 0,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 3150 19,8 35,3 7,8 6,0 8,7 10,1 7,3 3,2 1,6 0,2
Надання інших видів послуг 236 28,4 40,7 9,8 5,5 4,2 5,1 0,8 2,5 3,0
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.