јрх≥в : 2014 2015 2016 2017 2018 2019

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ област≥ за 2019 р≥к
(за уточненими р≥чними даними)

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у %  до 2018р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у %  до 2018р.

у % до загального обс€гу

”сього 642345,9 100,7 100,0 563970,4 126,3 100,0
I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€ 23469,7 51,9 3,7 3864,4 81,1 0,7
  01 жив≥ тварини 819,6 11934,6 0,1 3445,6 101,7 0,6
  02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти 1089,7 155,3 0,2 392,8 68,7 0,1
  03 риба ≥ ракопод≥бн≥ 0,7 Ц 0,0 26,0 3,6 0,0
  04 молоко та молочн≥ продукти, €йц€ птиц≥; натуральний мед 21559,7 48,5 3,4 Ц Ц Ц
II. ѕродукти рослинного походженн€ 356982,3 114,0 55,6 15921,6 170,7 2,8
  06 жив≥ дерева та ≥нш≥ рослини 1,4 872,2 0,0 582,1 71,1 0,1
  07 овоч≥ 5074,6 96,4 0,8 2488,0 470,8 0,4
  08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи 6718,1 45,3 1,1 6096,4 185,3 1,1
  09 кава, чай Ц Ц Ц 454,3 60,3 0,1
  10 зернов≥ культури 230339,1 106,6 35,9 4247,2 144,6 0,8
  11 продукц≥€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥ 17611,7 98,9 2,7 1327,9 1056,8 0,2
  12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин 97209,6 164,7 15,1 725,7 83,2 0,1
  13 шелак природний 0,3 18,5 0,0 Ц Ц Ц
  14 рослинн≥ матер≥али дл€ виготовленн€ 27,5 49,6 0,0 Ц Ц Ц
III. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€ 19314,8 234,8 3,0 1,4 1,1 0,0
IV. √отов≥ харчов≥ продукти 34937,7 81,0 5,4 4803,3 145,5 0,8
  16 продукти з м'€са, риби 4,4 93,1 0,0 2,2 0,8 0,0
  17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру 10973,2 39,9 1,7 63,9 218,2 0,0
  18 какао та продукти з нього 19,1 91,6 0,0 1321,7 227,9 0,2
  19 готов≥ продукти ≥з зерна 3239,5 99,8 0,5 153,9 9530,1 0,0
  20 продукти переробки овоч≥в 92,9 Ц 0,0 2,4 Ц 0,0
  21 р≥зн≥ харчов≥ продукти 2396,9 141,3 0,4 1423,7 206,0 0,3
  22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет 924,2 114,6 0,1 780,7 289,4 0,1
  23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥ 17287,5 174,7 2,7 1054,8 72,0 0,2
V. ћ≥неральн≥ продукти 21422,7 121,3 3,3 34323,2 142,1 6,1
  25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€ 21103,0 120,6 3,3 2799,0 74,7 0,5
  26 руди, шлак ≥ зола 251,1 152,9 0,0 149,6 63,3 0,0
  27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки 68,6 3761,1 0,0 31374,6 155,5 5,6
VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥ 3981,1 72,7 0,6 43314,0 89,8 7,6
  28 продукти неорган≥чноњ х≥м≥њ Ц Ц Ц 11696,5 72,3 2,1
  29 орган≥чн≥ х≥м≥чн≥ сполуки 88,5 185,6 0,0 459,4 140,2 0,1
  30 фармацевтична продукц≥€ Ц Ц Ц 628,2 99,2 0,1
  31 добрива 16,0 Ц 0,0 14612,7 119,3 2,6
  32 екстракти дубильн≥ 2,8 Ц 0,0 4627,4 99,8 0,8
  33 еф≥рн≥ ол≥њ 125,7 34,0 0,0 2101,5 49,6 0,4
  34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини 390,5 58,6 0,1 2371,9 53,8 0,4
  35 б≥лков≥ речовини 3207,9 77,6 0,5 2367,8 135,2 0,4
  36 порох ≥ вибухов≥ речовини 5,5 171,9 0,0 Ц Ц Ц
  37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари 3,1 39,7 0,0 229,6 98,6 0,0
  38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€ 141,1 56,7 0,0 4219,0 118,7 0,7
VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них 20519,0 78,7 3,2 84763,5 91,4 15,0
  39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али 20287,3 78,5 3,2 72375,5 87,7 12,8
  40 каучук, гума 231,7 96,7 0,0 12388,0 122,0 2,2
VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена 2,2 27,2 0,0 389,7 315,2 0,1
  41 шкури Ц Ц Ц 0,2 Ц 0,0
  42 вироби ≥з шк≥ри 2,2 27,2 0,0 389,5 315,0 0,1
IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини 11898,8 76,9 1,9 868,3 69,1 0,2
  44 деревина ≥ вироби з деревини 11898,8 76,9 1,9 855,8 69,6 0,2
  45 корок та вироби з нього Ц Ц Ц 10,4 45,2 0,0
  46 вироби ≥з соломи Ц Ц Ц 2,1 63,2 0,0
X. ћаса з деревини або з ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в 426,1 163,2 0,1 6821,2 123,6 1,2
  47 маса з деревини Ц Ц Ц 0,1 Ц 0,0
  48 пап≥р та картон 280,4 108,8 0,1 6769,2 123,9 1,2
  49 друкована продукц≥€ 145,7 4465,1 0,0 51,9 97,8 0,0
’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби 30656,9 107,7 4,8 35858,8 115,2 6,6
  51 вовна Ц Ц Ц 369,5 60,7 0,1
  52 бавовна 9,3 846,2 0,0 8368,5 90,9 1,5
  53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна Ц Ц Ц 3783,1 179,0 0,7
  54 нитки синтетичн≥ або штучн≥ 5635,8 98,1 0,9 4539,1 105,1 0,8
  55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна 25,3 903,2 0,0 4426,6 90,9 0,8
  56 вата 82,1 155,4 0,0 256,8 62,2 0,1
  57 килими 14883,2 120,1 2,3 4414,0 96,6 0,8
  58 спец≥альн≥ тканини 12,5 3098,7 0,0 624,3 123,9 0,1
  59 текстильн≥ матер≥али 31,7 87,0 0,0 2620,0 152,0 0,5
  60 трикотажн≥ полотна 5,2 Ц 0,0 2633,1 193,9 0,5
  61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥ 939,2 65,5 0,2 1619,7 383,5 0,3
  62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥ 8763,2 102,5 1,4 229,5 161,9 0,0
  63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби 269,4 106,1 0,0 1974,6 221,2 0,4
XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки 1768,9 97,1 0,3 289,3 173,7 0,0
  64 взутт€ 1028,4 112,5 0,2 212,5 146,6 0,0
  65 головн≥ убори 740,5 81,7 0,1 60,1 278,8 0,0
  66 парасольки Ц Ц Ц 7,1 7411,0 0,0
  67 оброблен≥ п≥р'€ та пух Ц Ц Ц 9,6 Ц 0,0
XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу 9501,1 107,6 1,4 6344,3 121,9 1,1
  68 вироби з каменю, г≥псу, цементу 246,4 88,2 0,0 531,1 79,8 0,1
  69 керам≥чн≥ вироби 8458,1 107,6 1,3 2736,4 150,6 0,5
  70 скло та вироби ≥з скла 796,6 114,8 0,1 3076,8 113,0 0,5
XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€ 5,5 76,3 0,0 111,2 127,9 0,0
XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них 15720,5 88,8 2,4 43439,1 111,5 7,7
  72 чорн≥ метали 7562,6 75,1 1,2 5220,1 64,9 0,9
  73 вироби з чорних метал≥в 3142,9 105,5 0,5 20236,5 156,4 3,6
  74 м≥дь ≥ вироби з нењ 465,4 236,7 0,1 694,1 124,8 0,1
  75 н≥кель ≥ вироби з нього Ц Ц Ц 0,6 Ц 0,0
  76 алюм≥н≥й ≥ вироби з нього 4152,4 103,4 0,6 5542,9 110,5 1,0
  78 свинець ≥ вироби з нього Ц Ц Ц 1612,1 107,7 0,3
  79 цинк ≥ вироби з нього Ц Ц Ц 5092,1 75,9 0,9
  80 олово ≥ вироби з нього 0,2 Ц 0,0 0,4 11,5 0,0
  81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали 73,6 Ц 0,0 0,1 Ц 0,0
  82 ≥нструменти, ножов≥ вироби 273,7 93,8 0,0 1812,7 125,3 0,3
  83 ≥нш≥ вироби з недорогоц≥нних метал≥в 49,7 33,3 0,0 3227,5 118,0 0,6
XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€ 59982,0 76,2 9,4 199627,5 165,5 35,4
  84 реактори €дерн≥, котли, машини 13821,4 106,8 2,2 133932,3 163,5 23,8
  85 електричн≥ машини 46160,6 70,2 7,2 65695,2 169,7 11,6
XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥  засоби 1298,4 192,1 0,2 75544,8 139,8 13,4
  87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного 1298,4 192,1 0,2 75494,8 140,3 13,4
  88 л≥тальн≥ апарати Ц Ц Ц 17,1 13,0 0,0
  89 судна Ц Ц Ц 32,9 Ц 0,0
XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 3983,0 106,9 0,6 2587,3 94,9 0,4
  90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥ 3983,0 106,9 0,6 2499,5 92,2 0,4
  91 годинники Ц Ц Ц 82,7 1343,7 0,0
  92 музичн≥ ≥нструменти Ц Ц Ц 5,1 58,0 0,0
XX. –≥зн≥ промислов≥ товари 26475,2 112,4 4,1 3732,5 119,2 0,7
  94 мебл≥ 26360,2 113,4 4,1 1384,3 98,1 0,3
  95 ≥грашки 13,0 13,3 0,0 1354,9 185,6 0,2
  96 р≥зн≥ готов≥ вироби 102,0 47,7 0,0 993,3 100,3 0,2
XX≤. “вори мистецтва Ц Ц Ц 19,5 10465,7 0,0
97 твори мистецтва Ц Ц Ц 19,5 10465,7 0,0
“овари, придбан≥ в портах Ц Ц Ц 1077,3 106,1 0,2
–≥зне Ц Ц Ц 268,2 3763,1 0,0