Архів : 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами регіону
в 2019 році

(тис.дол. США)
 

Експорт

Імпорт

рік

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

рік

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Усього 27018,2 5953,6 6922,9 6515,5 7626,2 28607,6 3715,2 6119,5 8882,7 9890,2
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 10586,5 2676,9 2475,4 2838,3 2595,9

Послуги для переробки товарів за кордоном

10586,5 2676,9 2475,4 2838,3 2595,9

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій к к к к к 369,5 70,2 111,4 100,3 87,6
Транспортні послуги 10003,3 2398,9 2813,4 2430,9 2360,1 7521,2 1710,6 1728,9 2222,9 1858,8

з них

                   

Послуги морського транспорту

к к к 480,8 к к 165,9 153,0

Послуги залізничного транспорту

к к к 4440,7 к 1170,1 1363,8 к

Послуги автомобільного транспорту

9903,1 2329,3 2813,4 2419,8 2340,6 2382,9 497,9 382,2 631,7 871,1

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

212,1 41,2 53,2 61,0 56,7
Послуги, пов’язані з подорожами 125,3 21,1 12,1 26,1 66,0 4144,4 842,5 1237,9 1029,5 1034,5

з них

                   

Послуги під час інших ділових подорожей

10,1 0,7 2,0 5,1 2,3 4128,7 842,5 1222,2 1029,5 1034,5

Послуги, пов’язані з освітньою подорожжю

к к к к к к к
Послуги з будівництва 1942,0 169,3 979,9 416,6 376,2 536,5 к к 261,0
Послуги зі страхування 3,4 к 0,8 к 1,2
Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 938,9 128,9 к к 432,4
Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності к к к 4900,0 275,9 587,7 3474,1 562,3

з них

                   

Послуги франшизи та використання торгової марки

4203,3 к к 3323,6 к
Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 871,3 165,1 213,9 156,9 335,4 2840,4 144,0 341,7 160,6 2194,1

з них

                   

Комп’ютерні послуги

871,3 165,1 213,9 156,9 335,4 2702,1 к 327,6 к 2156,3

Інформаційні послуги

136,9 к к к 37,3
Ділові послуги 3253,7 469,1 357,3 582,8 1844,5 7353,4 511,6 1520,0 1602,4 3719,4

з них

                   

Професійні та консалтингові послуги

1698,3 к к 366,6 970,9 1932,6 226,5 663,7 847,0 195,4

Наукові та технічні послуги

1175,4 225,8 52,3 114,3 783,0 4657,8 121,5 612,9 587,6 3335,8

Послуги операційного лізингу

к к к к к 598,1 к 124,4 к 162,8
______________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.