Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в області
у січні–вересні 2019 року1

(тис.дол. США)

 

Усього

У тому числі з

країн ЄС

інших країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в регіоні
(акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 01.01.2019
256980,6 227313,9 29666,7
Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.01.2019
200538,4 189520,7 11017,7
Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів 406,8 330,3 76,5
Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів –204,7

–184,3

–20,4

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо) –4378,3 –4402,9 24,6

з них
курсова різниця2

–4360,2 –4384,8 24,6
Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.10.2019
196362,2 185263,8 11098,4
Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)      
на 01.01.2019 56442,2 37793,2 18649,0
на 01.10.2019 56267,5 37907,2 18360,3
Прямі інвестиції нерезидентів в регіоні
(акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 01.10.2019
252629,7 223171,0 29458,7
________________
1 Дані на 01.01.2019 є попередніми.
2 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.