Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти) в регіоні
у січні–вересні 2017 року

(тис.дол. США)

 

Усього

У тому числі з

країн ЄС

інших країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в регіоні
(акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 01.01.2017
210372,9 193792,8 16580,1
Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.01.2017
158158,3 148427,9 9730,4
Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів 462,2 402,2 60,0
Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів –931,7 –906,2 –25,5
Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати, перекласифікація інвестицій тощо) 16864,9 16432,0 432,9

з них
курсова різниця1

16913,6 16480,7 432,9
Акціонерний капітал нерезидентів
на 01.10.2017
174553,7 164355,9 10197,8
Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)      
на 01.01.2017 52214,6 45364,9 6849,7
на 01.10.2017 58630,3 51093,0 7537,3
Прямі інвестиції нерезидентів в регіоні
(акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 01.10.2017
233184,0 215448,9 17735,1
________________
1 Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.

Примітка. Дані станом на 01.10.2017 уточнені з урахуванням результатів спостереження за 2017 рік.