Архів : 2018 2019 2020 2021 2022

Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств
у 2023 році1

 

2023р.

У % до 2022р.

Господарства усіх категорій

Жива маса сільськогосподарських тварин,   
реалізованих на забій, тис.т

102,2 104,9

Молоко, тис.т

679,4 100,9

Яйця, млн.шт

933,4 105,6

Підприємства

Жива маса сільськогосподарських тварин,   
реалізованих на забій, тис.т

56,6 110,5

Молоко, тис.т

234,6 108,3

Яйця, млн.шт

755,4 107,6

Господарства населення

Жива маса сільськогосподарських тварин,   
реалізованих на забій, тис.т

45,6 98,7

Молоко, тис.т

444,8 97,4

Яйця, млн.шт

178,0 98,0
_______________
1 Інформація наведена з урахуванням оцінки, здійсненої згідно з пунктом 3 розділу VI та розділу X Методологічних положень державного статистичного спостереження "Виробництво продукції твариництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами" (наказ Держстату від 23.06.2023 №222) та розділу V Методики розрахунку показників держаного статистичного спостереження "Виробництво продукції твариництва, кількість   сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами" (наказ Держстату від 30.11.2021 №295, зі змінами). Дані можуть бути уточнені.