Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств
у 2018 році

  2018р. У % до 2017р.
Господарства усіх категорій

М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин
у живій масі), тис.т

99,2 102,7

Молоко, тис.т

624,0 104,6

Яйця, млн.шт

1089,7 83,3

Підприємства

М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин
у живій масі), тис.т

45,3 106,3

Молоко, тис.т

168,4 104,6

Яйця, млн.шт

916,1 80,4
Господарства населення

М'ясо (реалізація на забій сільськогосподарських тварин
у живій масі), тис.т

53,9 99,8

Молоко, тис.т

455,6 104,6

Яйця, млн.шт

173,6 102,6