Архів : 2017 2018 2019

Надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства
у 2018 році

 

Обсяг надходжень

Середня ціна купівлі

т

у % до 2017р.

грн за т

у % до 2017р.

Загальне надходження

8651,0 99,0 х х

Куплено – усього

5163,9 101,9 33928,1 110,0

у т.ч. за видами

       

велика рогата худоба

1585,4 106,1 26548,5 105,7

cвині

3565,9 100,5 37227,7 112,1

птиця свійська

Надійшло на перероблення власно вирощених
переробними підприємствами тварин

3487,1 95,0 х х

Прийнято на давальницьких засадах

х х