Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році1

 

Код за КВЕД- 2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності
тис.грн у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності
Усього   166290388,4 41881966,4 25,2 85113984,5 51,2 39294437,5 23,6 14542192,1 8,7

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 45886191,6 15423374,0 33,6 18540473,6 40,4 11922344,0 26,0 4455416,8 9,7

Промисловість

B+C+D+E 57595808,0 17392728,5 30,2 33901066,2 58,9 6302013,3 10,9 1866514,1 3,2

Будівництво

F 11629932,9 к к к к 3352593,9 28,8 937134,5 8,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 38273413,7 к к к к 12899438,9 33,7 5301176,9 13,9

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 4087389,8 2536265,6 62,1 1551124,2 37,9 482059,1 11,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 142450,0 к к к к 55509,3 39,0

Інформація та телекомунікації

J 412046,3 к к к к 215893,3 52,4

Фінансова та страхова діяльність

K 34344,5 34344,5 100,0 23096,5 67,2

Операції з нерухомим майном

L 1211381,0 143169,0 11,8 1068212,0 88,2 629102,9 51,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 728643,9 к к к к 241295,1 33,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 1065294,1 524291,8 49,2 541002,3 50,8 217467,0 20,4

Освіта

P 47039,5 47039,5 100,0 30981,9 65,9

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 5031568,7 4802734,1 95,5 228834,6 4,5 42379,9 0,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 9325,2 9325,2 100,0 3688,2 39,6

Надання інших видів послуг

S 135559,2 к к к к 40476,6 29,9
__________________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).