Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД - 2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності

тис.грн

у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності
тис.грн у % до загального
обсягу реалізації
відповідного виду
діяльності
Усього   109991215,9 20999962,2 19,1 60705496,6 55,2 28285757,1 25,7 9434417,1 8,6

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A 28692052,5 8366434,9 29,2 13463023,2 46,9 6862594,4 23,9 2564309,5 8,9

Промисловість

B+C+D+E 40236104,5 12633527,3 31,4 23943894,9 59,5 3658682,3 9,1 669392,8 1,7

Будівництво

F 5319312,5 2488983,1 46,8 2830329,4 53,2 784828,1 14,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G 28844080,2 17460316,3 60,5 11383763,9 39,5 4020150,3 13,9

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H 2844134,1 1770832,1 62,3 1073302,0 37,7 302148,4 10,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I 142377,1 к к к к 51934,9 36,5

Інформація та телекомунікації

J 253664,0 253664,0 100,0 128404,6 50,6

Фінансова та страхова діяльність

K 55205,3 55205,3 100,0 25302,9 45,8

Операції з нерухомим майном

L 966302,4 106908,1 11,1 859394,3 88,9 449424,4 46,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 580987,5 к к к к 144626,9 24,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 805614,2 342404,8 42,5 463209,4 57,5 194136,1 24,1

Освіта

P 33151,3 33151,3 100,0 21437,7 64,7

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 1147115,9 972304,3 84,8 174811,6 15,2 41123,8 3,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 13522,4 13522,4 100,0 9524,5 70,4

Надання інших видів послуг

S 57592,0 к к к к 27672,2 48,0
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.