Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2021 році1

 

Код за КВЕД- 2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього   123331 12342 10,0 74312 60,3 36677 29,7 13447 10,9

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A

22961 5458 23,8 11390 49,6 6113 26,6 2518 11,0

Промисловість

B+C+D+E

41285 5337 12,9 27389 66,4 8559 20,7 2157 5,2

Будівництво

F

8258 к к к к 4222 51,1 1363 16,5

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

11657 к к к к 7021 60,2 3009 25,8

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H

5552 3314 59,7 2238 40,3 741 13,3

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

700 к к к к 293 41,9

Інформація та телекомунікації

J

979 к к к к 407 41,6

Фінансова та страхова діяльність

K 114 114 100,0 92 80,7

Операції з нерухомим майном

L 2838 644 22,7 2194 77,3 1191 42,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 1377 к к к к 685 49,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 4087 2420 59,2 1667 40,8 407 10,0

Освіта

P 201 201 100,0 109 54,2

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 22950 21599 94,1 1351 5,9 302 1,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 105 105 100,0 43 41,0

Надання інших видів послуг

S 267 к к к к 130 48,7
__________________
1Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).