Архів : 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1

 

Код за КВЕД - 2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства малі підприємства з них
мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
осіб у % до загальної кількості найманих працівників
відповідного виду
діяльності
Усього   123035 11249 9,1 75414 61,3 36372 29,6 12547 10,2

Сільське господарство,  лісове господарство та рибне господарство

A

23268 5470 23,5 11658 50,1 6140 23,4 2272 9,8

Промисловість

B+C+D

43219 5779 13,4 30216 69,9 7224 16,7 1374 3,2

Будівництво

F

7128 2997 42,0 4131 58,0 1228 17,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13583 5955 43,8 7628 56,2 3332 24,5

Транспорт, складське господарство, поштова та курєрська діяльність

H

6678 4336 64,9 2342 35,1 681 10,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

816 к к к к 335 41,1

Інформація та телекомунікації

J

826 826 100,0 381 46,1

Фінансова та страхова діяльність

K 193 193 100,0 138 71,5

Операції з нерухомим майном

L 2892 487 16,8 2405 83,2 1195 41,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M 1881 к к к к 649 34,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N 3405 1938 56,9 1467 43,1 397 11,7

Освіта

P 214 214 100,0 100 46,7

Охорона здоровя та надання соціальної допомоги

Q 18607 17094 91,9 1513 8,1 331 1,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R 90 90 100,0 51 56,7

Надання інших видів послуг

S 235 к к к к 83 35,3
__________________
1 Інформацію наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.